Kutupların Hızlı Isınmasının Tuhaf Sebebi Nedir?
  1. Ana Sayfa
  2. Genel

Kutuplarda ki bu tuhaf durum nedir?

0

Dünya genellikle sularla kaplı olmasına rağmen, içilebilir su kaynakları oldukça sınırlıdır. Bu kıt kaynakların büyük bir bölümünü ise kutuplardaki buzullar oluşturur. Ancak, küresel ısınma tehdidi, bu buzulları eritmekte ve bu durum son zamanlarda beklenenden daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

Bu garip durumun ardındaki sebep nedir? Buzullar, dünya su rezervini sağlamaktadır ancak erimeleri, mavi gezegenin geleceğini tehdit etmektedir. Bu durumun nedeni, stratosferde bulunan bulutların bir battaniye gibi davranmasıdır. Bu sayede, Kuzey Kutbu ve Antarktika’da ısıyı hapsederler. Bu durum, ısınma hızlarının artmasının bir nedeni olabilir.

Yaklaşık 50 milyon yıl önce kutuplara gitmiş olsaydınız, bugünkü manzaranın tamamen farklı olduğunu görecektiniz. Kalın buz tabakaları yerine yeşil ormanlar ve timsah gibi canlılarla karşılaşırdınız. Bu durum, Eosen döneminde sera gazı konsantrasyonlarının bugünkünden çok daha yüksek olması nedeniyle meydana gelmiştir. Bu durum, doğal bir küresel ısınma dönemine yol açmıştır.

Metan, karbon dioksitten 80 kat daha güçlü bir sera gazıdır ve gezegeni daha fazla ısıtır. Metan seviyeleri yükseldikçe, sıcaklıkları arttırır ve bu da hayvanların kutuplara göç etmesine neden olur. Metan, Eosen kutuplarını etkileyici bir şekilde ısıtarak yüzeyde hapseden görünmez bir bulut tabakası oluşturur. Sonuç olarak, kutuplardaki ısınmayı 7 santigrat derece arttırabilir.

Cambridge Üniversitesi’nde görev yapan ve aynı zamanda New South Wales Üniversitesi’nde araştırma yapan iklim bilimci ve başyazar Deepashree Dutta, metanın atmosferde oksitlendiğini ve ardından su buharı ürettiğini belirtiyor. Bu su buharı, stratosfere doğru yükselir ve kutupsal stratosferik bulutların oluşmasına yardımcı olur.

Kuzey Kutbu, gezegenin geri kalanından dört kat daha hızlı ısınma eğilimindedir. Buzullar eriyip daha koyu su veya toprak ortaya çıktıkça, kutuplar daha da hızlı ısınır. Bu durum, kutup amplifikasyonu olarak adlandırılır ve bu süreç, bilim insanlarını endişelendirmektedir.

Sizlerin düşüncelerini merak ediyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz.

Yazar Hakkında

Yorum Yap